Bối Cảnh Định Đô Thăng Long Và Sự Nghiệp Của Lê Hoàn

Bối Cảnh Định Đô Thăng Long Và Sự Nghiệp Của Lê Hoàn

Thể loại: Lịch sử
Tags:
Tải sách

Nội dung

Nội dung chính:

Phần 1. Quê hương, gia thể, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Hoàn

Phần 2. Sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc

Phần 3. Sự nghiệp xây dụng và kiến tạo đát nước Đại Cồ Việt

Phần 4. Lê Hoàn, nhà Tiền Lê và bối cảnh định đô Thăng Long


Có thể bạn cũng muốn đọc

Bình luận