Người Trung Quốc Xấu Xí

Người Trung Quốc Xấu Xí

Tác giả: Bá Dương
Thể loại: Lịch sử
Tags:

Nội dung

Quyển sách này tuy được viết và xuất bản ban đầu ở Đài Loan, tuy có một cái nhìn độc đáo về văn hóa và các chế độ chính trị Trung Quốc, đặc biệt chỉ trích những phong trào Phản hữu, Cách mạng Văn hóa,v.v...và cả Mao Trạch Đông


Có thể bạn cũng muốn đọc

Bình luận